מעסיקים המפרישים תשלומים לקופות הגמל, לקרנות ההשתלמות או לביטוח   הפנסיוני של עובדיהם נדרשים לדווח לחברה המנהלת את הקרן או את החיסכון   מפרט מקוון על פרטי ההפקדה המפורטים בהמשך.

    ·     הדיווח צריך להיעשות באמצעות רשומות דיגיטליות, בקובץ נתונים ממוכן   ובמבנה אחיד.

          יש לדווח במועד העברת התשלומים.

    ·     על מעסיק שאינו עומד בתקנות הדיווח ניתן להטיל קנסות כספיים.

 אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

    ·     חובת הדיווח חלה על המעסיקים הבאים, החל מהמועדים שנקבעו לגביהם:

    ·     מעסיק מעל 100 עובדים - החל מה- 01.02.2016.

    ·     מעסיק בין 100-50 עובדים - החל מה- 01.02.2017.

    ·     מעסיק בין 21-49 עובדים - החל מה- 01.02.2018.

    ·     מעסיק בין 10-20 עובדים - החל מה- 01.02.2019. על-פי הודעת רשות     שוק ההון, החובה היתה אמורה לחול מיום זה על כלל המעסיקים, אך הוחלט   לדחות בשנה את החלתה על עסקים קטנים שמועסקים בהם פחות מ- 10   עובדים (ראו פרטים באתר לשכת רואי חשבון בישראל).