בחודש ינואר 2016 הנהיג משרד האוצר תקנות מחמירות בדבר שיטת הנדרשת ממעסיק לתשלומי הפנסיה של עובדיו. התקנות מתייחסות לשימוש במערכת מידע העומדת בתקן אבטחת מידע מחמיר וכן מחייבת את המעסיק לוודא כי סך כל התשלומים אכן זוכו לקרנות העובדים. בשלב הראשון התייחסו התקנות למעסיקים אשר להם 100 עובדים ומעלה. כיום התקנות חלות על כל מעסיק במשק הישראלי עם יוצא מן הכלל למעסיקים עד 5 עובדים*.
אי עמידה בתקנות או תשלומים שלא זוכו כנדרש עשויים לגרור את המעסיק לקנסות כבדים ולטרטור מול חברות הביטוח בחיפוש אחר סכומי כסף אובדים.